UBinding: Detecció i intervenció en dificultats lectores

Al voltant del 30% dels estudiants tenen un nivell de lectura insuficient per poder comprendre correctament les matèries que estudien (Kerry Hempenstall, 2016). El 2007 un grup d’investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) va constituir un projecte de recerca i va desenvolupar la metodologia UBinding.

El Mètode UBinding consisteix en una sèrie de sessions de treball curtes que consisteixen en activitats lúdiques que treballen diferents habilitats cognitives bàsiques per al desenvolupament de la lectura i la comprensió (memòria de treball, vocabulari, descodificació lectora, etc.). La metodologia UBinding permet, en una intervenció d’una durada mitjana d’entre 7 i 8 mesos, que el 90% dels usuaris millorin la seva fluïdesa lectora i precisió.

La intervenció diària es realitza online, a través d’una aplicació informàtica, i consisteix en una sessió de 10-15 minuts on, a través de jocs i l’acompanyament d’un equip d’experts en la metodologia, es milloren les habilitats lectores de cada nen. L’acompanyament a les famílies es realitza a través d’una atenció personalitzada, i els casos són revisats per un equip clínic d’especialistes en dificultats d’aprenentatge.

UBinding
UBinding

UBinding en els mitjans de comunicació

UBinding
UBinding
UBinding