Logopèdia

El logopeda és el professional especialitzat en el diagnòstic i tractament de les dificultats de comunicació:

  • Problemes de veu.
  • Trastorns de la parla.
  • Trastorns del llenguatge oral.
  • Trastorns del llenguatge escrit.

Quan es necessita un tractament específic de la parla

Hi ha molts indicadors que un nen ha de rebre un tractament específic de la parla, aquests són alguns exemples:

  • No deixis que entengui quan el noi parla.
  • Deixa’l respirar amb la boca oberta.
  • Tenir problemes per pronunciar un so.
  • No parlis ni parlis massa poc.
  • Tenir un retard general en el desenvolupament del llenguatge.
  • Tenir dificultats per escriure o llegir correctament.
El logopeda diagnostica i orienta. El primer que cal fer és una primera avaluació per arribar a un diagnòstic, que ajudarà a definir el pronòstic i a realitzar els objectius de tractament a curt i mitjà termini.

El nostre equip de logopedes

 Alicia Bailey Garrido

Alicia Bailey Garrido

Col·legiat Logopeda 823

Fundador i director d’Uditta. Postgrau en Dificultats de Lectura i Escriptura i Dislèxia.

Chus de Castro Sánchez

Chus de Castro Sánchez

Pedagoga i Logopeda Colegiada 1959

Pedagoga i Logopeda a Uditta.

Blanca García Ventura

Blanca García Ventura

Col·legiat Logopeda 4157

Logopda a Uditta. Postgrau en Intervenció de la Parla en Trastorns de la Veu. Postgrau en Dislèxia i Dificultats lectores.

Carla Moreno Ruiz

Carla Moreno Ruiz

Col·legiat Logopeda 4283

Logopda a Uditta. Postgrau i Màster en Habilitats Motores Orofacials.

El teu tractament comença aquí

Escriu o truca al telèfon

93 893 33 53

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Uditta, y que los mismos sean utilizados para para proporcionarle la información solicitada.

Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de Uditta en Calle Ferrer i Vidal, 34 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@uditta.com.