El nostre projecte

Uditta és un centre creat el 2010 que busca donar una atenció integral al desenvolupament infantil.

El cervell d’un nen no és com el dels adults, per això vam crear un centre amb un equip especialitzat en l’atenció infanto-juvenil i un espai pensat per als nens i adaptat a les seves necessitats.

A Uditta volem ser el teu punt de referència perquè no et sentis perdut en cap moment i puguis relaxar-te i gaudir de la criança del teu fill.

“APRÈN I CREIX FELIÇ”

Centre Pioner de Neurodesenvolupament

Uditta és un centre especialitzat tant en detecció com en diagnòstic i tractament dels trastorns de l’aprenentatge i el neurodesenvolupament.

Les habilitats de cada individu es desenvolupen al llarg de la vida, però especialment durant la infància i l’adolescència.

Quan hi ha algun tipus d’alteració o retard en el desenvolupament esperat per l’edat podríem enfrontar-nos a un trastorn del neurodesenvolupament.

La detecció i la intervenció primerenca en aquests casos és de vital importància i condicionarà el progrés del nen. Com més aviat detectem i intervenim, millor serà el pronòstic i l’evolució del nen.

Trastorns del neurodesenvolupament

Trastorn específic de l’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, disgrafia, disortografia.

Trastorns de la comunicació i el desenvolupament del llenguatge, TDL, TEL, tartamudesa, trastorn fonològic, trastorn de la comunicació social.

Trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat, TDAH.

Trastorn de l’espectre de l’autisme, TEA.

Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual, Retard global del desenvolupament, Discapacitat Intel·lectual.

– Trastorn de la coordinació motora, Dispràxia.

– Altres trastorns del neurodesenvolupament.

Què fem

A Uditta ens prenem molt seriosament la nostra feina i creiem que és imprescindible estar sempre al dia de les últimes tècniques i metodologies de treball científicament avalades. És per això que el nostre equip s’està formant constantment i el centre incorpora amb freqüència nous materials i tecnologies.

També participem en estudis científics, col·laborem amb hospitals i universitats i assistim a tallers i conferències, sempre buscant ser els millors professionals per a tu.

– Oferim solucions integrals a les dificultats que puguin sorgir durant el desenvolupament infantil: gràcies al nostre equip tenim totes les disciplines en un mateix espai.

– Treballem de manera coordinada amb altres professionals (pediatres, neuròlegs, dentistes, etc.), escola i família.

– Dissenyem un tractament personalitzat: a Uditta sabem que no hi ha dos nens iguals, per això a partir de l’avaluació inicial que fem, desenvolupem un pla de tractament adaptat a les habilitats i dificultats úniques de cada nen per maximitzar el seu potencial a cada etapa.
– Utilitzem un protocol d’actuació altament eficaç a través de la intervenció precoç i multidisciplinària sempre basada en tècniques amb evidència científica.

El nostre valor afegit

Experiència: ens avalen més de 10 anys d’experiència.

Qualitat assistencial: tots els membres de l’equip són especialistes, tenen un alt nivell de qualificació i es mantenen en formació contínua.

Valorem la diferència, no tots els nens aprenen o es desenvolupen de la mateixa manera o al mateix ritme. A Uditta ens esforcem perquè la neurodiversitat sigui acceptada i treballem per a la inclusió real.

Vocació de servei.

“Uditta és més que un centre. Som una comunitat, i tant l’equip humà que treballa, com les famílies que confien en nosaltres, en formen part. Intentem oferir cada dia el millor de nosaltres: un tracte familiar i proper, però amb el compromís, el rigor i la professionalitat com a principals valors.”

Alicia Bailey – Fundadora i directora d’Uditta