Psicopedagogia

La psicopedagoga intervé per ajudar aquells nens i adolescents que tenen alguna dificultat per afectar el seu progrés escolar.La psicopedagogia es desenvolupa no només en el context educatiu, sinó que també inclou l’àmbit familiar i social.

Les àrees de treball de la psicopedagoga són:

  • Atenció a la diversitat: desenvolupament i implementació de metodologies docents tenint en compte les característiques de l’alumnat i les seves necessitats educatives particulars.
  • Orientació acadèmica i motivació: treballar l’autoconsciència dels estudiants, exercir estratègies de presa de decisions.
  • El tutorial d’acció: Se centra en la formació de valor, la resolució de conflictes i l’aprenentatge d’habilitats socials, entre d’altres.
psicologia clinica

El nostre equip de psicopedagogas

M. Victoria Jubert Anfrons

M. Victoria Jubert i Anfrons

Psicòpata i Psicòloga Col·legiada 16747

Postgrau en Detecció i Tractament de Dificultats d’Aprenentatge en Lectura i UBinding.

Marta Orozco Pérez

Marta Orozco i Pérez

Psicopedagoga Col·legiata 768

Actualment és directora del Departament d’Orientació de l’escola Sant Bonaventura – Vilanova i la Geltrú. També forma part de l’equip psychopedagogas d’Uditta

El teu tractament comença aquí

Escriu o truca al telèfon

93 893 33 53

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Uditta, y que los mismos sean utilizados para para proporcionarle la información solicitada.

Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de Uditta en Calle Ferrer i Vidal, 34 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@uditta.com.