GLIFING, Solucions per l’aprenentatge

El mètode GLIFING és un mètode innovador desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats lectores.

Sobre la manca de fluïdesa lectora

La manca de fluïdesa lectora es correlaciona molt significativament amb la baixa comprensió i, en conseqüència, el fracàs escolar. S’estima que:

· El 80% del les dificultats d’aprenentatge són de lectura.
· El 60% dels casos de fracàs escolar es poden explicar per dificultats en la lectura.
· El 25% dels estudiants es poden veure afectats per problemes de lectura.

Aprendre a llegir bé és una de les habilitats més importants que els nens adquireixen durant la Primària.

Millores observades

· S’ha disminuït o ha desaparegut dels errors de lectura.
· Augment de la velocitat de lectura.
· Millora de la comprensió.·
S’ha augmentat la memòria de treball.·
Estar més ben preparats per aconseguir les assignatures a l’hora d’arribar al cicle primari i secundari superior.

El teu tractament comença aquí

Escriu o truca al telèfon

93 893 33 53

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Uditta, y que los mismos sean utilizados para para proporcionarle la información solicitada.

Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de Uditta en Calle Ferrer i Vidal, 34 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@uditta.com.