Serveis a l’escola

Al llarg del seu creixement, un nen pot tenir dificultats que poden afectar una o diverses àrees de la seva escola i desenvolupament personal: dificultats en l’adquisició, lectura i escriptura del llenguatge, funcions executives (atenció, motivació, regulació del comportament, etc.), habilitats socials i/o habilitats matemàtiques entre d’altres.

Aquestes dificultats també afecten l’estat emocional i el desenvolupament personal del nen (dificultats en la relació amb els companys, la regulació del comportament, l’ansietat, etc.).

Assessorament i xerrades

Assessorem tutors i especialistes en els diferents aspectes del desenvolupament infantil i dels aprenentatges escolars. Proporcionem el material per treballar amb nens: recursos multimèdia, apps, llibres, jocs, etc. Donem pautes d’actuació a professors i famílies.

Organitzem sessions informatives sobre el correcte desenvolupament dels nens i com prevenir, detectar i treballar quan ens trobem amb dificultats:

– Dificultats d’aprenentatge i la seva detecció i tractament
.- Intervenció educativa i social en el Trastorn de l’Espectre Autista (DC
).- Hàbits infantils per millorar la parla amb els més petits, etc.

Com podem ajudar?

El nostre treball a l’escola consisteix en:

– Prevenció: Proporcionar estratègies al professorat i informació als pares.
– Observació i detecció dins de l’aula.
– Avaluació i diagnòstic de casos concrets. Determinar el perfil d’habilitats cognitives i psicolingüístiques de cada estudiant i la seva influència en els problemes d’aprenentatge.
– Intervenció en els casos que ho requereixin

El teu tractament comença aquí

Escriu o truca al telèfon

93 893 33 53

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Uditta, y que los mismos sean utilizados para para proporcionarle la información solicitada.

Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de Uditta en Calle Ferrer i Vidal, 34 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@uditta.com.